Home » Hírek » Változott a cégeljárási nyomtatvány és az iratminta is 2014.03.15-i hatállyal

 
 

Változott a cégeljárási nyomtatvány és az iratminta is 2014.03.15-i hatállyal

 

Európai Integral Konferencia 2014.05.08-11.

Európai Integral Konferencia 2014.05.08-11.

Find Us on Facebook

 

admin2

Praktikus tanácsok a cégnyomtatvány-használóknak 

 

1. Az új formanyomtatványokat, illetve az új szerződésmintákat a 21/2006. (V. 18.) IM rendelet tartalmazza (korábban a Ctv. melléklete volt a szerződésminta, már nem ott van).

2. A régi formanyomtatványokat a KIM honlapja szerint (http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/2012-07-19-cegeljaras-nyomtatvanyok) március 31-ig még befogadják, de április 1-től csak az új nyomtatványok használhatóak. 2014. március 15-től az új formanyomtatványok is használhatóak.

3. A CompLex-es formanyomtatvány már NEM FRISSÜL az ingyenes verzióban, fizetős lett. A JogTudorban a Jogkódexben és az OptiJUS-ban is van nyomtatványkitöltő, ingyenes és már frissített.

 

4. Szerződésminta

 

továbbra sem lehet törölni belőle semmit, akkor sem, ha az adott rész a társaság vonatkozásában nem releváns (pl. nincs FB) viszont a szerződésminta külön jelzi, hogy hol lehet azt bővíteni. A lábjegyzetek segítik a kitöltést, figyeljünk az ott írtakra. 

Újdonságok
– nem kell megadni a szerződésmintában a cég e-mail címét, de ez nem jelenti, hogy nem kell, mert a Ctv. szerint kötelező megadni (ld. alább),
– természetes személy tagok születési helye, ideje nem kell a szerződésmintába (máshová sem, mert a létesítő okirat kötelező tartalma közül ez az adat kikerült),
– a szerződésmintában a korábbiakkal ellentétben az ügyvezetés nem jogosítható fel a tevékenységi kör módosítására,
– a törzstőke rendelkezések közé bekerült a Ptk. 3:162. §-a (ha alapításkor a felénél kevesebbet fizetnek be akkor nincs osztalékfizetés a feltöltésig),
– osztalékelőleg fizetésénél ki lehet választani, hogy az ügyvezető jogosult legyen osztalékelőleg fizetésről dönteni,
– taggyűlés: a korábbi szöveg maradt (11.2 a szerződésmintában), miszerint a társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben taggyűlés tartásával vagy írásbeli döntéshozatallal is határozhat. A Ptk. alatt már alig van valami a taggyűlés kizárólagos hatáskörében (3:109, 3:188), de ezektől is valószínűleg el lehet térni.
Egyelőre úgy tűnik, hogy alapításkor nem tudjuk meghatározni azt, hogy mi tartozzon a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. Célszerű lehet szerződésmintás alapításkor egy külön alapítói határozatba foglalni a taggyűlés kizárólagos határkörét, mivel a mintás társasági szerződést nem lehet módosítani.

 

5. Formanyomtatvány

 

- 45/1-es rovat: itt kell megadni a Ctv. 24. § (1) bek. m) pontja alapján az e-mail címet, a “cég elektronikus kézbesítési címe (e-mail)” elnevezésű sorban. Ez kötelező és kitöltésével e cég egyben arról is nyilatkozik, hogy ez egy olyan e-mail cím, amin a részére elektronikus úton megküldött hivatalos iratok kézbesítését biztosítja. Az biztos, hogy a Ctv. 9/D § (4) bek. szerinti eltiltott ügyvezető törléséről szóló automatikus végzést a cégbíróság ide kézbesíti, de gondolom a kör majd bővül. Érdemes felhívni az ügyfelek figyelmét arra amikor bekérjük az e-mail címet, hogy ezt rendszeresen (naponta) figyeljék.
- a 45/1-es rovat utolsó sora (A cég e-mail címe) az csak egy plusz e-mail cím, amit megadhat a Ctv. 25. § (1) bek. e) pontja alapján,
– fióktelepek és kereskedelmi képviseletek: I/1-es lap: a külföldi alapító cég külföldi közteherviselési azonosítóját meg kell adni, 3/1-es lap: a külföldi alapító képviseletére jogosult személyek esetében nem kell megadni többet a születési idejét és az adóazonosító jelét,
– minden cégformánál a tagoknál megjelölhető, hogy “A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg”,
– változásbejegyzési kérelem első lapja: X-el kell jelölni, hogy “a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szerződésminta használatával készült”. Sajnos nem kapcsolódik ehhez továbbra sem rövidített eljárás változásbejegyzéskor,
– változásbejegyzési kérelem első lapja: X-el kell jelölni, hogy “kft. esetében amennyiben a kérelem a társaság jegyzett tőkéjének módosítására vonatkozó kérelmet tartalmaz, vagy a kérelemhez csatolt létesítő okirat cégjegyzék adatot nem érintő módosítást tartalmaz”. Figyelem, a HVG-ORAC nyomtatványkitöltője ennek a szövegnek a felét tartalmazza, de amikor xml formátumra alakítjuk át a dokumentumot, akkor már jó lesz.

 

6. Egységes szerkezetű létesítő okirat

 

Ctv. 51. § (3): a 21/2006. IM rendelet 10. § (5) bekezdése alapján a Ctv. 51. § (3) alkalmazása mellett a jogi képviselő a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton feltünteti az okirat aláírásának időpontját és a létesítő okiratból törölt rendelkezések létesítő okiratbeli korábbi helyét is.

 

Forrás: BUK Hírlevél (egy ügyvédi iroda belső levelezése nyomán)

Tags: , , , , ,

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment