Home »

 
 

Pénzügyek

 

Large_1md_.637x304jpg

 

Pénzügyekről három dimenzióban. Itt tájékozódhatsz a megbízásunkhoz tartozó  ügyvédi díjakról, költségekről, az ügyvédi letétekről. Bankszakjogászként vállalom a magán kölcsönszerződések és biztosítéki szerződések pl. ingatlan vagy üzletrész jelzálog szerződések készítését is. S ha mégis követelésérvényesítésre kerülne a sor, segítek. Elsősorban megegyezni.

 

Ügyvédi díjak, eljárási költségek, letétek

Az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya és a költségtérítés általában beépül a megbízási díjba, bár esetenként külön felszámítjuk, pl. jelentősebb különleges postázási díj, nemzetközi telefonhívás díja.

 

Az ügyvédi megbízással együtt járó díjakat, az eljárás és az ügyintézés során felmerülő költségeket, illetékeket előre számba veszi mindenki, a leggyakoribbakat kimunkáltam egy külön oldalon.

 

Egyes megbízáshoz (pl. Adásvétel) ügyvédi letétkezelés is tartozhat, mely szigorú kamarai szabályokhoz kötött. Letétkezelés csak érvényes megbízáshoz kapcsolódóan végezhető.

A letét lehet teljesítési (pl. a vételár letétbe helyezése a vevő részéről), megőrzési (pl. bánatpénz elhelyezése a pályázathoz) vagy ügyvédi letétbe lehet helyezni az eljárási költségek fedezetét (pl. cégeljárásban).

 

Magánkölcsön Szerződések, Biztosítéki Szerződések

Bankszakjogászként magánszemélyek, vállalkozások finanszírozási igényéhez kapcsolódó kölcsönszerződéseket és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki szerződéseket (Jelzálog, Kezesség, Engedményezés, Incasso, Óvadék stb.) is szerkesztek.

 

Magánkölcsön Szerződéseket sokszor kötnek alakiságok és biztosítékok nélkül, mert a bankkölcsönöktől eltérően általában a felek közötti ismerettségi-bizalmi alapon jön létre. Ez számos későbbi peres ügy és bizonyítási nehézségek forrása lehet. Nem kínos és nem felesleges óvatosság a magánkölcsönöket is teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalni, ügyvédi ellenjegyzéssel. A biztosítékok terén se legyünk szégyenlősek ha a pénzünket biztonságban szeretnénk tudni.

 

A biztosítékok között a bankok által leggyakrabban kikötött Jelzálogjog és Kezesség közismert, kevesebben alkalmazzák a követelések, pl. az árbevétel Engedményezését, az adós bankszámlája feletti Incasso (azonnali beszedési megbízás) Felhatalmazást vagy az értékpapírok Óvadéki elhelyezését.

 

Követelés érvényesítés

Amikor pedig a megkötött szerződéseket követően az adós, a vevő, a bérlő, a megrendelő többszöri kérésünkre sem fizet, ügyvédi pecsétes Fizetési Felszólítást küldünk. Elsősorban a megegyezésben, a szerződésmódosításban, a peren kívüli megállapodásban nyújtok ügyvédi segítséget. Ezek sikertelensége esetén később pedig elektronikus közjegyzői Fizetési Meghagyás iránti kérelem és hagyományos bírósági Keresetlevél benyújtására kerülhet sor.

 

A tényállás és a bizonyítékok alapos feltárása után, megfelelő jogalap birtokában indulhat a per, amely már komoly adósi és pénzügyi kockázatot jelent. Megváltozott a polgári perrendtartás szelleme, a perindítás csak teljeskörűen előkészített, bizonyítékokkal felszerelt keresetlevéllel történhet. Ügyvédi segítségemet elsősorban az alakilag kifogástalan, tárgyalás kitűzésére alkalmas keresetlevél elkészítésében, a jogalap pontos meghatározásában és a határozott kereseti kérelem kimunkálásában ajánlom fel. Ez hónapokkal rövidítheti az eljárást.