Home »

 
 

Adásvétel

 

EZAZMB_pen_peak_640x334

 

A dare típusú (adási) tulajdon-átruházásra irányuló kötelmek alaptípusa az Adásvételi Szerződés, a leggyakrabban előforduló szerződéstípus. Angol nyelven is szerződhettek, de szerződésben a magyar nyelv és a magyar jog lesz az irányadó. Az adásvételi szerződésekre  vonatkozó oldalakat tárgyuk (ingatlan, hajó, repülő stb.), a megszerzés módja (pl. árverés), a megszerzés jogcíme (csere ajándékozás, öröklés) szerint csoportosítottam. Az adásvétel legfontosabb általános és gyakorlati jelentőségű kérdéseit e menüpont alatt foglaltam össze.

  

Szerződő felek

Az ügyfelek azonosításhoz szükséges okmányok, tudnivalók olvashatók itt. A Kiskorú vagy Külföldi szerződő félre vonatkozó szabályokat az Ügyfélkapu megfelelő menüpontjában gyűjtöttem össze. Ha ügyletkötési vagy ügyintézési meghatalmazás is szükséges arra mintákat az Ügyfélkapu/Iratminták menüpont alatt találsz. Közvetítők, ügynökségek, finanszírozók a másik fél hozzájárulásával lehetnek jelen.

 

Az adásvétel tárgya

Tulajdonjogot csak tulajdonostól lehet szerezni.

Ingatlan esetében a tulajdonjog keletkezéséhez szükséges az ingatlannyilvántartási bejegyzés is.

Tulajdoni lap beszerzéséhez kattints ide.

Ha a tulajdonjogod még nem bejegyzett, hozd el az összes eredeti okiratot a szerzésről pl. hagyatékátadó végzés.

 

Vételár:  HUF – Külföldi pénznem 

Amennyiben a vételárat nem forintban, hanem külföldi pénznemben állapítjátok meg, akkor az szerződés aláírásának napján érvényes forint vételárat és az alkalmazott árfolyamot is meg kell határozni. 

 

Készpénz – banki átutalás

Amennyiben a vételárat nem forintban, hanem külföldi pénznemben állapítjátok meg, akkor az szerződés aláírásának napján érvényes forint vételárat és az alkalmazott árfolyamot is meg kell határozni. Készpénzteljesítésnél vedd figyelembe, hogy a bankoknál előzetesen be kell jelenteni, ha nagyobb, általában 2 M Ft feletti összegű készpénz veszel ki. Ha eladó vagy, akkor pedig a banki nyitvatartási időt már az időpont egyeztetésnél vedd figyelembe, hogy ne kelljen a sok pénzt utaztatni.

Ha banki átutalást választtok, egy eladói és egy vevői bankszámla számra szükségem van már a szerződéskötéskor, ez legyen Nálad.

 

Ügyvédi letét

Az ügyvédi letétre vonatkozó szabályokat az Ügyfélkapu/Letétek menüben találod. A letétkezelés költségeit is be kell kalkulálnod, ha a letétre biztonsági okokból (pl. birtokbaadási visszatatartás) szükséged van.

 

Foglaló vagy előleg

A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. (A jelenleg hatályos Ptk szerint még a foglalót a szerződés megkötésekor kell átadni)

Ha a szerződést teljesítik, a vételártartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni

A vételár előleg szintén beleszámít a vételárba, azonban minden esetben visszajár a szerződés meghiúsulása esetén, a felelősségtől függetlenül.

 

Banki finanszírozás

Ha a vételár kiegyenlítéséhez bankkölcsönt veszel igénybe, kérlek szerezd be a bank adásvételre vonatkozó kötelező előírásait vagy az erre vonatkozó linke tküldd el. Magánkölcsön Szerződés elkészítésére, biztosítékok kikötésére szintén van lehetőség.

 

Biztosítékok

Szokásos a nagyobb összegű vételárrész megfizetését követően, ha  a tulajdonjog megszerzése időben később történik Jelzálogjogot kikötni a vevő javára az adásvétel tárgyán. További biztosítékok pl. visszavásárlási jogot, elállási jog kikötése lehet a szerződésben. Ilyenkor a biztosítéki jog gyakorlásának iratai Ügyvédi Okiratletétben maradnak. Ha házastársak vagy élettársak vagytok, biztosítékot jelent a Házassági/Élettársi Vagyonjogi szerződés is.

 

Átadás, Birtokba adás

A vevő a birtokátruházás napjától kezdve szedi a dolog hasznait, viseli terheit és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. Az átadás, birtokbaadás Jegyzőkönyvei letölthetők itt. A nullás közüzemi, társasházi igazolásokat erre az időpontra tervezd beszerezni.

 

Szavatosság, Jótállás, Garancia

Az eladó kellékszavatossággal tartozik a vevő felé, szavatolja, hogy a szolgáltatott dolog rendeltetésszerű használatra alkalmas és megfelel a szerződésben, jogszabályban írt követelményeknek. A megvételre kínált dolog állagát Állapotrögzítő Jegyzőkönyvben fotókkal is célszerű rögzíteni, melynek mintáját letöltheted itt.

A kellékszavatossági jogok választhatók: kijavítás, kicserélés  árleszállítás és végső esetben elállás.

A szerződésszerű teljesítésre bizonyos időszakra jótállást (hétköznapi nyelven: garanciát) is szoktak vállalni. Az eladó ha jótállást vállalt, a jótállási időben csak akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Elővásárlási jog

Ha a dologra elővásárlási jog áll fenn és a tulajdonos harmadik személytől vételi ajánlatot kap,, az elővásárlási jog jogosultja az ajánlatban rögzített feltételek mellett a harmadik személyt megelőzve jogosult a megvételére, a szerződésbe beléphet.

Az elővásárlási joggal kapcsolatos Lemondó Nyilatkozatokat és tulajdonostársi adatokat (Adatlap itt), elérhetőségeket még a szerződéskötés előtt célszerű beszerezni a tulajdonostársaktól pl. közös tulajdonban lévő garázs, ikerház esetén.

 

Vételi jog

Ha a tulajdonos szerződéssel vételi jogot alapít, a jogosult a dolgot a szerződésben meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi jog kikötésekor tehát nem történik meg sem az adásvétel, sem a tulajdonjog átruházás. A vételi jog kötelezettje köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a vételi jog gyakorlását meghiúsítaná vagy korlátozná.

 

Aláírás

Az Ügyvédi Ellenjegyzés szabályait az Ügyfélkapu/Ügyvédeknek oldalon találod. A Meghatalmazott jár el, a szabályos Meghatalmazás mintát innen töltheted le.

Ha az aláírás külföldön történik, az okiratot a Magyar Köztársaság külképviseleti hatósága (konzulátusa) előtt kell aláírni.

 

Illeték, Földhivatal

A vagyonszerzési illetékekkel kapcsolatos információkat a Pénzügyek/Illetékek menüben találod. Ha vevőként egy éven belül értékesítettél is ingatlant, hozd ezt a másik adásvételi szerződést is a szerződéskötésre.

Az ingatlannyilvántartási ügyintézésről szóló tájékoztatást az Ügyfélkapu/Földhivatal pontban adtam meg.